hotline filazym

Vũ Đình Thanh – 30 Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tôi bị bệnh mạch vành 10 năm nay, trước đây tôi phải sử dụng rất nhiều loại thuốc hàng ngày, tuy nhiên bệnh vẫn vậy không có dấu hiệu tiến triển. Một người bạn đồng nghiệp có gợi ý tôi dùng thử Filazym vì vợ anh ấy dùng thấy hiệu quả. Tôi cũng mua thử 2 liệu trình sử dụng. Quả thật hiệu quả rất rõ rệt. Bây giờ bệnh của tôi đã thuyên giảm đáng kể.